وبلاگ

درباره آزمایشگاه کسری

 آزمایشگاه کسری بالطف وعنایت پروردگار متعال ودرجهت کمک به تشخیص صحیح ودقیق بیماری ها­, تحقق اهداف پزشکان محترم، حفظ و ارتقاء سطح سلامت جامعه، کسب اعتبارملی و به منظور افزایش سطح رضایتمندی بیماران و پزشکان بابهره­گیری از تجهیزات مدرن و بعضا منحصربه­فرد آزمایشگاهی دربخش های بیوشیمی، هماتولوژی، الکتروفورز، میکروبیلوژی، ایمونوسرولوژی، هورمون شناسی، پاتولوژی و سیتولوژی و... ... ادامه مطلب

    جوابدهیخانهاینستاگرامتماس با ما