نمونه‌گیری در منزل

خون-گیری-در-منزل

روش کار

نمونه گیری در منزل

کار نمونه گیریها با روش های خاصی انجام می گیرد که در زیر به دو روش اشاره شده و مختصری توضیح داده خواهد شد:

۱- روش نمونه گیریها با ورید که کارشناس آزمایشگاه از قسمت گودی زیر بازو خون می گیرد، ابتدا به کمک تورنیکت، بازو را سفت کرده و بعد از شناسایی ورید و زدن الکل با پنبه به محل، سوزن سرنگ را با رعایت نکات پزشکی وارد ورید می کنند.

۲- روش نمونه گیریها از طریق مویرگی که در مورد اطفال و کودکان بسیار کاربرد دارد. همچنین در مورد افرادی که دچار سوختگی های شدید، چاقی مفرط و بیماران مسن، از این روش استفاده می شود.

مطالبی که در این محتوا به آن پرداخته شد، تنها قسمتی از نمونه گیری بوده است. برای آنکه با مراحل کامل آموزش نمونه آنها و دانستن نکاتی که قبل از آزمایشات نمونه گیری، باید رعایت شود، آشنا شوید، در مقاله های آتی ما را دنبال کنید.

    جوابدهیخانهاینستاگرامتماس با ما