آشنایی با پرسنل آزمایشگاه کسری

محمد صابر ملکی کارشناس آزمایشگاه

محمد صابر ملکی

کارشناس آزمایشگاه

KASRALAB
فاوایکون کسری3

کارشناسان و همکاران ما

در آزمایشگاه  کسری

ما عاشقانه، هر روز در آزمایشگاه، گرد هم جمع می شویم تا خدماتی با کیفیت را در زمانی کوتاهتر به مراجعین آزمایشگاه ارائه نماییم.

الهام خشن کارشناس آزمایشگاه

الهام خشن


کارشناس آزمایشگاه


 

الهام کریمی کارشناس آزمایشگاه

الهام کریمی


کارشناس آزمایشگاه


 

الهه صالح

الهه صالح


کارشناس آزمایشگاه


زهرا سجادی‌فر

زهرا سجادی فر


کارشناس آزمایشگاه


 

شیرین باریک رو

شیرین باریک رو


کارشناس آزمایشگاه


 

فاطمه اخباریان، کارشناس آزمایشگاه

فاطمه اخباریان


کارشناس آزمایشگاه


نعیمه داوودی کارشناس آزمایشگاه

نعیمه داوودی


کارشناس آزمایشگاه


 

یاسمن وحیدی


کارشناس آزمایشگاه


 

    جوابدهیخانهاینستاگرامتماس با ما